ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล

รายชื่อที่ได้รับการคัดเลือกและผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์และอุตสาหกรรมบันเทิงของงาน ITFF 2562:

ITFF 2019 ฉายภาพยนตร์ : 

14-15 กันยายน 2562

SHOW DC กรุงเทพประเทศไทย

A Stolen Life

Dir.: Lin Shuhung

Origin:                

Survive or Die

Dir.: Daniel Okoduwa

Origin:          

Lost in Oblivion

Dir.: Krit Tuntoolavest

Origin:          

Hermanos

Dir.: Timur Bootzin

Origin:          

Ryoko's Qubit Summer

Dir.: Yuichi Kondo

Origin:          

The Fall of Rome

Dir.: Balazs Turai

Origin:          

New Bronx

Dir.: Filip Ignatowicz

      Origin:                 

The Great President

Dir.: Giovanni Basso

      Origin:                 

The Other Half

Dir.: Lalith Rathnayake

Origin:          

Extraordinary Youth

Dir.: Xiang Guoqiang

Origin:          

Chuchotage

Dir.: Barnabas Toth

Origin:          

Academy Award - Oscar nominated 

Subway

Dir.: Carlos Garcia de Dios 

Origin:          

Nagging

Dir.: Shang Gao

Origin:          

A Date in 2025

Dir.: Ryan Turner

Origin:          

Moon Melody

Dir.: Cleto Acosta-McKillop

Origin:          

In the Dark Park

Dir.: Nicolas Schujman

Origin:          

Mystic Shrine Maiden

Dir.: Takeshi Sone

Origin:          

Welcome to Earth

Dir.: Daan van 't Einde

Origin:          

Lost & Found

Dir.: B. Slabe & A. Goldsmith

Origin:          

Academy Award - Oscar nominated

The Last Well

Dir.: Filip Filkovic

Origin:          

Your Last Day on Earth

Dir.: Marc Martinez Jordan

Origin:          

Irinyi

Dir.: Nikol Cibulya

Origin:          

Stuck

Dir.: Muhammad K. Smith

Origin:          

Mr. Choice

Dir.: Po-Hsiang Chang

Origin:          

Good People

Dir.: B. Lopez & E. Vieilly

Origin:          

Meditation Mind

Dir.: Thanawat Thiraphuet

Origin:          

Sing

Dir.: Kristof Deak

Origin:          

Academy Award - Oscar Winner

Ideal Homeland

Dir.: Bo Wei

Origin:          

At Dawn

Dir.: Julien Trauman

Origin:          

The Portraitist

Dir.: Cyrus Neshvad

Origin:          

A Peak Day

Dir.: Siravich Uekrongtham 

Origin:          

Don't Keep Your Love a Secret

Dir.: Jason Headley

Origin:          

The Insideman

Dir.: Jason Shao

Origin:          

Her Rebirth

Dir.: S. Hafees & A. N Krishna

Origin:          

          

Anna

Dir.: Kaichi Sato

Origin:          

Sense of Sin

Dir.: Yuki Hatayama

Origin:          

Blue Pig

Dir.: Yaxiong Shao

Origin:          

The Lander

Dir.: Han Yang

Origin:          

The Avant-Gardener

Dir.: Lindsay Katt

Origin:          

To view the Screening Schedule and to know more details about the event of ITFF2019, click here. To get your ticket to ITFF2019, click here.

© Siam Entertainment Group, All Rights Reserved.

International Thai Film Festival (ITFF) on Facebook: